Apel ERANet-LAC

În vederea consolidării  parteneriatului bi-regional în știință, tehnologie și inovare, ERANet-LAC va implementa două apeluri transnaționale și va organiza activități comune concrete în vederea sincronizării și coordonării programelor de cercetare. Mai mult decât atât, proiectul va promova deschiderea accesului către infrastructurile de cercetare existente.
ERANet-LAC va pune un accent special pe dimensiunea de inovare. Acesta va căuta să implice agenții europene și latino-americane de inovare în activități comune, precum și în acțiuni de consolidare a încrederii reciproce.

Activitățile comune desfășurate vor fi evaluate și funcționează ca o bază pentru o foaie de parcurs ce urmează a fi pentru a fi inclusă într-o viitoare Platformă pentru agenții de finanțare UE-CELAC. Această platformă de finanțare va servi drept platformă de informare și comunicare și va oferi linii directoare importante, precum și spațiu de lucru online pentru a facilita dezvoltarea unor viitoare inițiative comune bi-regionale concrete.

Principalele activități ale ERANet-LAC:

  • Promovarea deschiderii și coordonării programelor, infrastructurilor și cooperării existente.
  • Punerea în aplicare a 2 apeluri comune: primul va fi lansat în  aproape de sfârșitul anului 2014 și al doilea la sfârșitul anului 2015.
  • Coordonarea unui proces de consultare pentru a informa agenții de finanțare și instituțiile de cercetare din ambele regiuni cu privire la acțiunile comune.
  • Construirea unei platforme pentru agențiile de finanțare ale UE și CELAC.

 

Mai multe informații: http://www.eranet-lac.eu/