Master de Studii Latino Americane: preînscriere

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (DRIIE) al SNSPA  pune la dispoziția celor care doresc să urmeze cursurile masteratului de Studii Latino Americane serviciul de preînscriere online. Prin intermediul acestuia, viitorii studenți vor beneficia de:

  • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
  • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
  • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
  • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
  • consiliere şi orientare profesionala specifică programelor de master oferite de DRIIE.

Pentru a accesa aceste oportunități, este necesară completarea formularului de preînscriere online disponibil pe site-ul Departamentului: http://dri.snspa.ro/admitere/preinscriere/.