Institutul îşi propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, mobilități, dezbateri și parteneriate să contribuie la dezvoltarea şi promovarea relațiilor academice dintre America Latină și Europa Centrală și de Est, mai ales România. Institutul are în vedere oferirea de expertiză către mediul academic, actori sociali, economici şi politici relevanţi, precum şi să contribuie la promovarea schimburilor de valori experințe dintre cele două zone extrem de dinamice.

ISLA are ca obiectiv crearea unei rețele de instituții de învățământ, cercetare și informare științifică, precum și de actori relevanți în domeniul cooperării politice și economice/comerciale din Europa Centrală și de Est în vederea coordonării și întăririi relațiilor cu partenerii similari din America Latină.

Prin intermediul Institutului, sperăm ca SNSPA ar putea deveni un punct de legătură între mediul academic din cele două regiuni, un centru de excelență pentru dezbateri și parteneriate, dar și un actor important în promovarea imaginii și a intereselor naționale și regionale în zona Americii Latine.

ISLA reprezintă un spațiu deschis lumii academice, politice, diplomatice, economice, mediatice și de afaceri având drept scop promovarea experienței țărilor din Europa Centrală și de Est în procesul de integrare euro-atlantică aflat în curs de dezvoltare de către UE, NAFTA și MERCOSUR.

Principalele obiective pentru realizarea misiunii ISLA sunt:

  • să promoveze la nivel naţional şi internaţional cercetarea în domeniul relațiilor economice, politice, culturale și diplomatice dintre Europa Centrală și de Est, în special România, pe de o parte și America Latină, pe de altă parte;
  • să urmărească permanent întărirea relațiilor cu statele și actorii relevanți din zona de interes;
  • să promoveze şi să disemineze la nivel naţional şi internaţional rezultatele cercetării ştiinţifice produse de Institut;
  • să ofere expertiză în domeniile sale de activitate;
  • să colaboreze la nivel naţional şi internaţional cu actori relevanţi din mediul academic, social, economic şi politic;
  • să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării misiunii asumate;
  • să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare sau de alt tip, pe cont propriu sau în parteneriat, la nivel naţional sau internaţional;