Programul masteral în domeniul studiilor latino-americane este o inițiativă a Institutului de Studii Latino-Americane și a Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și este  primul program de acest gen din România.

Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc în sistemul internațional, statele din America Latină devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională.

Vom încerca ca prin intermediul cursurilor bilingve (engleză și spaniolă) să familiarizăm stundenții cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizăm fenomenele care au determinat diferitele acțiuni și mai ales să încercăm să previzionăm relațiile statelor din această zonă cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau alți actori relevanți din sistemul internațional.

Programul își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine.

Masteratul a fost acreditat începând cu  anul universitar 2014-2015.

Dacă ești înscris la Masteratul Latin-American Studies, beneficiezi de următoarele facilități:
– Locuri la buget (fără taxă de studiu)
– Locuri în căminele SNSPA
– Burse sociale și de studiu (conform legislației în vigoare)
– Burse de mobilitate Erasmus Plus în America Latină și Uniunea Europeană (în cadrul universitatilor din Mexic, Chile, Peru, Ecuador etc)
– Săli de curs și de conferințe moderne în sediul SNSPA (inclusiv acces gratuit la internet)

– Biblioteca SNSPA și acces la baze de date internaționale.

Masteranzii DRIIE-SNSPA pot realiza un stagiu de mobilitate Erasmus pe durata unui semestru sau a unui an universitar în universități din America Latină și Caraibe. De asemenea, ei studiază și desfășoară activități extracurriculare alături de masteranzi din mai multe țări din America Latină și Caraibe care petrec un semestru de mobilitate in cadrul DRIIE-SNSPA.

Programul are o abordare interdisciplinară, în special dat fiind că se bucură de colaborarea cu Institutul de Studii Latino-Americane (ISLA-SNSPA) și Revista Europeană de Studii Latino-Americane (EJLAS/REELA).

Cursurile și seminariile se țin în limba engleză, existând și posibilitatea de a parcurge anumite discipline în limba spaniolă (sunt oferite gratuit și cursuri de limba spaniolă, pentru cei care nu dețin cunoștințe anterioare în acest sens).

Pe durata anului universitar sunt organizate evenimente și activități în parteneriat cu ambasade, centre culturale, centre de cercetare și universități din America Latină și Caraibe și Uniunea Europeană.

Este obligatorie depunerea dosarului fizic la sediul nou al SNSPA: Bulevardul Expozitiei, Nr. 30A, etajul 4, camera 413.

Pentru mai multe detalii: isla@dri.snspa.ro

Site Departamentul de Relatii Internationale și Integrare Europeană (DRIIE).
http://dri.snspa.ro/admitere/calendar-admitere
http://dri.snspa.ro/masterate/las

Facebook Departamentul de Relatii Internationale și Integrare Europeană (DRIIE).:
https://www.facebook.com/Masterand.la.DRIIE/